Deer- Solar

FOTOVOLTAIK EGITIM

 

Yenilenebilir Enerji kaynaklarının önemi her geçen yıl artmaktadır. Özellikle küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığı yüzyılımızda, giderek tükenen fosil yakıtlarını da göz önünde bulundurduğumuzda yenilenebilir enerji kaçınılmaz bir çare olarak öne çıkmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da Güneş Enerjisi her geçen yıl düşen kurulum maliyetleri ile ülkemizde ve dünyada kurulumu hızla yaygınlaşan bir enerji türü olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemizde 2013 yılında yasal altyapının düzenlenmesi ile birlikte güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu hızla artış göstermiş ve 2013 yılından önce KW (kilowatt) mertebesinde olan GES kurulumu 2016 son çeyreği ile birlikte 500MWp değerinin üzerine çıkmış bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle de bu değerin 1500MWp – 2000MWp mertebesine ulaşması beklenmektedir.

Dünya genelindeki projeksiyona baktığımızda Çin ve Almanya 40.000 MW ın üzerindeki kurulumları ile ilk sırada yer almaktadır. Bunun ardından Japonya, İtalya, İspanya, Amerika gibi ülkeler takip etmektedir. Ülkemiz mevcut potansiyeli de göz önünde bulundurulduğunda şuan hala yolun başında ve kat edecek çok yolu var diyebiliriz.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan 1000 MWp lik kurulumun genel itibariyle arazi uygulaması olduğu düşünüldüğünde çatı uygulamalarının da hızla artması önümüzdeki dönemlerde beklenmektedir. Özellikle Almanya'daki kurulumların büyük kısmının çatı uygulamaları olduğunu düşünürsek ülkemizin bu konuda kat edeceği daha çok yol vardır. En son Nisan ayı içerisinde yayınlanan çatı yönetmeliği ile birlikte ev kullanıcılarının da elektrik satışının önü açılmıştır.

Sektördeki bu büyük hareketlilik ile birlikte yetişmiş kalifiye personel açığı ciddi şekilde ortaya çıkmaktadır. DEER Mühendislik olarak 2014 yılından buyana yürütmüş olduğumuz eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörde büyük bir açık olan yetişmiş personel açığını bir nebze kapatılmasına ön ayak olmayı hedeflemekteyiz.


DEER MUHENDİSLİK olarak Güneş Enerjisi Santrali eğitimlerimizi - Türkiye'nin ve İzmir'in köklü ve saygın üniversitelerinden - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde yürütmekteyiz. Sertifika süreci üniversite tarafından yürütülen bu eğitimlere katılıp, henüz emekleme aşamasında olan bir sektöre koşar adım bir giriş yapabilirsiniz. [Örnek Sertifika]  

 

 

İbrahim UĞUR

19.04.2017

 

https://tr.linkedin.com/in/ibrahim-uğur-67b34953