Büyük ölçekli yatırımların dünyadaki ilerleyiş modeline baktığımızda yatırımcı – banka - yüklenici – denetçi şeklinde bir ilerleyiş mekanizması mevcuttur.

Ülkemizde de büyük ölçekli yatırımlarda gerek özel şirketler gerek finans kuruluşları denetim ve danışmanlık hizmetlerine büyük önem vermekte olup firmamız saha denetimleri, teknik ve finansal fizibilite analizleri, projelendirme, ürün tedarik, kurulum, kabul süreçleri noktasında ülkemizin ve dünyanın önce gelen kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunmuş olup ilgili yatırımların başarıyla hayata geçmesinde katkıda bulunmuştur. Halen bu alanda faaliyetlerimiz devam etmektedir.