2013 yılında ilgili yönetmelik düzenlemelerin gerçekleşmesinin ardından ülkemizde güneş enerjisi santral kurulumları özellikle arazi uygulamaları başta olmak üzere hızla yayılmaya başladı. Bu gelişmeler eşliğinde ana faaliyet konusunu güneş enerjisi santrallerine yönelten firmamız süreç içerisinde 100MW’ın üzerine güneş enerjisi santralinin kurulum aşamalarında bulunmuş olup yeni yönetmelik değişikliği ile çatılara yayılmaya başlayan güneş enerjisi santrallerinin halen projelendirme kurulum ve onay süreçlerinde aktif rol oynamaktadır.